Taweenoot (Tah-Wee-Noot) Is Sponsored!


Taweenoot (Tah-Wee-Noot)

Place Kae Noi, Thailand

Age 8

Name Taweenoot (Tah-Wee-Noot)

Gender Female

Grade 1

Language(s) Spoken Thai, Lahu

Favorite Game or Sport Badminton

Favorite Color Pink

Favorite Food Fish and Green Veggies

When I Grow Up I want to be a teacher

Taweenoot's family farms in Myanmar.

CLICK HERE TO MEET TAWEENOOT!